C-Ge

T reaction x(C) x(Ge) w(C) w(Ge)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
939.4 Liquid=>Graphite+Diamond 9.6E-12 1 1.6E-12 1