Ag-Na

T reaction x(Ag) x(Na) w(Ag) w(Na)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
321.9 Liquid + Fcc => Ag2Na 0.0074 0.9926 0.0337 0.9663
97.8 Liquid + Ag2Na => Bcc 1.9E-05 0.999981 9.0E-05 0.99991