Cu-Er

T reaction x(Cu) x(Er) w(Cu) w(Er)
C mole/mole mole/mole kg/kg kg/kg
999.8 Liquid + Cu9Er2 => Cu5Er 0.8372 0.1628 0.6615 0.3385
936.9 Liquid + Cu9Er2 => Cu7Er2 0.7412 0.2588 0.5211 0.4789
900.1 Liquid => Cu2Er + CuEr 0.6559 0.3441 0.4200 0.5800
887.9 Liquid => Fcc + Cu5Er 0.9188 0.0812 0.8112 0.1888
887.6 Liquid => Cu7Er2 + Cu2Er 0.7065 0.2935 0.4777 0.5223
878.8 Liquid => CuEr + Hcp 0.3012 0.6988 0.1407 0.8593
836.9 Cu7Er2 => Cu2Er + Cu9Er2 0.6667 0.3333 0.4318 0.5682